2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için pdftıklayınız.

Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması içinpdftıklayınız. 

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi için pdftıklayınız 08/04/2020

COVID-19 Hastalarında Taburculuk ve İzolasyon Kuralları için pdftıklayınız 30/03/2020